Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


6. клас

7. клас
10. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити, 7. клас
Пробна матура, 12. клас

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторати


ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА КУРСОВЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
6. клас, 7. клас, 12. клас


ИЗХОДНО НИВО ЗА 6. КЛАС

(Достъпно за всички ученици от цялата страна.)ОН-ЛАЙН ТЕСТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЕПИ - УНСС

ЕПИ - Обща част

ЕПИ - Специална част - Български език и литература

ЕПИ - Специална част - История на България

ЕПИ - Специална част - География на България

От база данни с над 500 тестови задачи се генерират по случаен начин примерни изпитни варианти. Форматът, структурата и въпросите, както и времетраенето на всеки тест, са като тези на ЕлЕПИ в УНСС. След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях.

Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.


ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ

за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство - София

Обща част:
Модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса)
Модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса)

Специална част:
Модул 3 (40 въпроса) по избор: "Математика";  "Български език и литература";  "География на България";  "История на България";  "Икономика".

Кандидат-студентите решават тестове от двете части. Общата част е задължителна за всички, а Специалната част е по избор.

Общата продължителност на ЕПИ (Обща и Специална част) е 3 (три) астрономически часа.


ЕПИ обща част

Примерен тест 1 - отговори и обяснения на задачите

Примерен тест 2 - отговори и обяснения на задачите

10 примерни теста за кандидатстуденти - ЕПИ обща част


ЕПИ специална част - Математика

Приемен изпит - УНСС, 11.07.2009 г. - задачи, ключ за верните отговори

Примерен тест 1 - отговори и обяснения на задачите

Примерен тест 2 - отговори и обяснения на задачите

10 примерни теста за кандидатстуденти - ЕПИ специална част - Математика


ЕПИ специална част - Български език и литература

Приемен изпит - УНСС, 14.07.2009 г. - задачи, ключ за верните отговори

Примерен тест 1

Примерен тест 2

10 примерни теста за кандидатстуденти - ЕПИ специална част - Български език и литература


ЕПИ специална част - География на България

Приемен изпит - УНСС, 16.07.2009 г. - задачи, ключ за верните отговори

Примерен тест 1 - отговори и обяснения на задачите

Примерен тест 2 - отговори и обяснения на задачите

10 примерни теста за кандидатстуденти - ЕПИ специална част - География на България


ЕПИ специална част - История на България

Приемен изпит - УНСС, 18.07.2009 г. - задачи, ключ за верните отговори

Примерен тест 1 - отговори и обяснения на задачите

Примерен тест 2 - отговори и обяснения на задачите

10 примерни теста за кандидатстуденти - ЕПИ специална част - История на България


ЕПИ специална част - Икономика

Приемен изпит - УНСС, 19.07.2009 г. - задачи, ключ за верните отговори

 

 

Практикум по БЕЛ за 7. клас

Практикум по математика за 7. клас

Практикум по БЕЛ за зрелостници


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444

тел. 0885 186 529
 
 

© 2006-2023 Учебен център "Регалия"