Учебен център РЕГАЛИЯ
НачалоУчебен център Издателство Всичко за матурите Национални олимпиади E-обучение За нас телефон   0888 428 444


6. клас

7. клас
10. клас
12. клас
Електронно обучение
Пробни изпити, 7. клас
Пробна матура, 12. клас

Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Практикум по български език и литература за зрелостници
Ценова листа

Тестове, 4. клас
Тестове, 5. клас
Тестове, 6. клас
Тестове, 7. клас
Изпити, 7. клас
 Състезания, 7. клас
 ЕПИ за УНСС
 Тестове за матура
 Препоръчителна литература

Висши училища
Средни училища

МОН
 Регионални инспекторатиЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Практикум по български език и литература за 7. клас
Практикум по математика за 7. клас
Изпитен практикум по български езки и литература за зрелостници


ПРОБНА МАТУРА ПО БЕЛ, 12. КЛАС

3.04.2022 г. - онлайн

На пробната матура за 12. клас могат да се явят ученици от цялата страна.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Пробната матура по БЕЛ ще се проведе онлайн на 3 април (неделя) в платформата на Учебния център.

Изпитът може да бъде направен в удобно за ученика време от 9:00 до 19:00 часа. Продължителността по регламент е 4 астрономически часа.

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Пробната матура в електронна среда се провежда по формата на изпита за ДЗИ след 12. клас.

Общият брой на въпросите e 41: 22 задачи с избираем отговор; 16 задачи с кратък свободен отговор; 2 задачи за създаване на текст в рамките на 4-5 изречения и 1 задача за създаване на интерпретативно съчинение или есе.

Първа част - проверка на знания по правопис, граматика и пунктуация, както и извличане на информация от един или повече текстове (60 минути).

Втора част - лексикални и литературни задачи (60 минути).

Трета част - интерпретативно съчинение или есе (120 минути).

РЕЗУЛТАТИ

Изпита се проверява по критерии и с инструменти, подобни на тези, които се използват за оценяване на ДЗИ, от квалифицирани преподаватели по предмета.

Няколко дни след изпита учениците ще получат достъп до видео запис с коментар на задачите от него.

Резултатите ще бъдат обявени до 10 работни дни след провеждането му на интернет страницата на Учебния център по потребителското име (входящия номер) на ученика. След обявяване на резултатите учениците могат да видят проверените си изпитни работи в профила си в сайта за електронно обучение.

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията запробната матура по БЕЛ в 12. клас приключи.

Може да се включите в предлагания от Учебен център "Регалия" Изпитен практикум по български език и литература за зрелостници.

 

Допълнителна информация - тел.: 02 979 3842; 0888 428 444.


ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО ЛИТЕРАТУРА, 11. И 12. КЛАС

по новата учебна програма

Автор – Елинка Щерионова

 

 

 

Книгата има за цел да подпомогне подготовката на учениците от 11. и 12. клас за матура по литература. Представени са всички автори и творби от новата учебна програма в последователността на тяхното изучаване в училище.

За всеки от авторите са дадени кратко представяне и насоки за интерпретация на разглежданите произведения. Предложени са примерни аргументативни текстове от различните матуритетни жанрове според учебната програма – интерпретативно съчинение и есе по тема от една литературна творба, от две и повече творби, както и насочващи планове за създаване на такива текстове. Включени са и текстове върху неизучавани творби по съответната тема от програмата.

Книгата може да се ползва успоредно с всички учебници по литература като допълнително помагало за разширяване на знанията и уменията в подготовката на учениците за учебните часове и за ДЗИ.


ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ТЕСТОВЕ ЗА ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ. 18 СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

по новата учебна програма

Автори – Елинка Щерионова, Радостина Койчева

Книгата е предназначена за учениците от 11 . и 12 . клас, на които им предстои да се явят на задължителен зрелостен изпит български език и литература.

Тя съдържа 18 тренировъчни теста за проверка на знанията и уменията на зрелостниците по предмета. Всеки тест може да бъде решен след изучаването на поредния автор от програмата по литература, като проверява и знания върху творчеството на предходните автори. Това дава възможност на учениците за постъпателна подготовка по литература, за установяване степента на езиковата им компетентност и за изработване на стратегия за решаване на тестови задачи.

Приложени са верните отговори и точките, с които трябва да бъде оценен всеки отговор. Общият брой точки от теста и аргументативния текст е 100.

Книгата е съобразена с най-новите промени и допълнения в правописа и пунктуацията в българския език, както и с насоките на МОН за развиване на умения за самостоятелно мислене и решаване на определени задачи. Тя ще бъде полезна на учениците за самоподготовка и на учителите за работа в часовете по български език и литература.

 

 

 

Практикум по БЕЛ за 7. клас

Практикум по математика за 7. клас

Практикум по БЕЛ за зрелостници


 e-mail:regalia@abv.bg

тел. 02 979 3842

тел. 0888 428 444

тел. 0885 186 529
 
 

© 2006-2022 Учебен център "Регалия"